LAG tilskud

I forbindelse med et større produktudviklingsarbejde omkring vore specialprodukter, søgte vi LAG tilskud til ombygning i vineri samt indkøb af maskiner og udstyr. Den 6. juni 2018 blev vi bevilliget kr. 170.000,- til dette formål.

Projektet er igangsat og målet er, at vi på basis af druesaft, samt restprodukter fra vinproduktionen udvikler en række drikkevarer både med og uden alkohol, samt en række ingredienser til brug ved madlavning.

LAG står for Lokale Aktion Grupper – mere information her

Den overordnede organisation er den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). – mere information her